EURO 2020

11.06.2021 Euro 2020 Group Turkey Italy 0:3 Polish
11.06.2021 Euro 2020 Group Turkey Italy 0:3 English
11.06.2021 Euro 2020 Group Turkey Italy 0:3 Italian
12.06.2021 Euro 2020 Group Wales Switzerland 1:1 Polish
12.06.2021 Euro 2020 Group Wales Switzerland 1:1 English
12.06.2021 Euro 2020 Group Denmark Finland 0:1 Polish
12.06.2021 Euro 2020 Group Denmark Finland 0:1 English
12.06.2021 Euro 2020 Group Belgium Russia 3:0 Polish
12.06.2021 Euro 2020 Group Belgium Russia 3:0 English
13.06.2021 Euro 2020 Group England Croatia 1:0 Polish
13.06.2021 Euro 2020 Group England Croatia 1:0 English
13.06.2021 Euro 2020 Group Austria North Macedonia 3:1 Polish
13.06.2021 Euro 2020 Group Austria North Macedonia 3:1 English
13.06.2021 Euro 2020 Group Netherlands Ukraine 3:2 Polish
13.06.2021 Euro 2020 Group Netherlands Ukraine 3:2 English
14.06.2021 Euro 2020 Group Scotland Czech Republic 0:2 Polish
14.06.2021 Euro 2020 Group Scotland Czech Republic 0:2 English
14.06.2021 Euro 2020 Group Poland Slovakia 1:2 Polish
14.06.2021 Euro 2020 Group Poland Slovakia 1:2 English
14.06.2021 Euro 2020 Group Spain Sweden 0:0 Polish
14.06.2021 Euro 2020 Group Spain Sweden 0:0 English
15.06.2021 Euro 2020 Group Hungary Portugal 0:3 Polish
15.06.2021 Euro 2020 Group Hungary Portugal 0:3 English
15.06.2021 Euro 2020 Group France Germany 1:0 Polish
15.06.2021 Euro 2020 Group France Germany 1:0 English
16.06.2021 Euro 2020 Group Finland Russia 0:1 Polish
16.06.2021 Euro 2020 Group Finland Russia 0:1 English
16.06.2021 Euro 2020 Group Turkey Wales 0:2 Polish
16.06.2021 Euro 2020 Group Turkey Wales 0:2 English
16.06.2021 Euro 2020 Group Italy Switzerland 3:0 Polish
16.06.2021 Euro 2020 Group Italy Switzerland 3:0 English
16.06.2021 Euro 2020 Group Italy Switzerland 3:0 Italian
17.06.2021 Euro 2020 Group Ukraine North Macedonia 2:1 Polish
17.06.2021 Euro 2020 Group Ukraine North Macedonia 2:1 English
17.06.2021 Euro 2020 Group Denmark Belgium 1:2 Polish
17.06.2021 Euro 2020 Group Denmark Belgium 1:2 English
17.06.2021 Euro 2020 Group Netherlands Austria 2:0 Polish
17.06.2021 Euro 2020 Group Netherlands Austria 2:0 English
18.06.2021 Euro 2020 Group Sweden Slovakia 1:0 Polish
18.06.2021 Euro 2020 Group Sweden Slovakia 1:0 English
18.06.2021 Euro 2020 Group Croatia Czech Republic 1:1 Polish
18.06.2021 Euro 2020 Group Croatia Czech Republic 1:1 English
18.06.2021 Euro 2020 Group England Scotland 0:0 Polish
18.06.2021 Euro 2020 Group England Scotland 0:0 English
19.06.2021 Euro 2020 Group Hungary France 1:1 Polish
19.06.2021 Euro 2020 Group Hungary France 1:1 English
19.06.2021 Euro 2020 Group Portugal Germany 2:4 Polish
19.06.2021 Euro 2020 Group Portugal Germany 2:4 English
19.06.2021 Euro 2020 Group Spain Poland 1:1 Polish
19.06.2021 Euro 2020 Group Spain Poland 1:1 English
20.06.2021 Euro 2020 Group Italy Wales 1:0 Polish
20.06.2021 Euro 2020 Group Italy Wales 1:0 English
20.06.2021 Euro 2020 Group Italy Wales 1:0 Italian
20.06.2021 Euro 2020 Group Switzerland Turkey 3:1 Polish
20.06.2021 Euro 2020 Group Switzerland Turkey 3:1 English
21.06.2021 Euro 2020 Group North Macedonia Netherlands 0:3 Polish
21.06.2021 Euro 2020 Group North Macedonia Netherlands 0:3 English
21.06.2021 Euro 2020 Group Ukraine Austria 0:1 Polish
21.06.2021 Euro 2020 Group Ukraine Austria 0:1 English
21.06.2021 Euro 2020 Group Russia Denmark 1:4 Polish
21.06.2021 Euro 2020 Group Russia Denmark 1:4 English
21.06.2021 Euro 2020 Group Finland Belgium 0:2 Polish
21.06.2021 Euro 2020 Group Finland Belgium 0:2 English
22.06.2021 Euro 2020 Group Czech Republic England 0:1 Polish
22.06.2021 Euro 2020 Group Czech Republic England 0:1 English
22.06.2021 Euro 2020 Group Croatia Scotland 3:1 Polish
22.06.2021 Euro 2020 Group Croatia Scotland 3:1 English
23.06.2021 Euro 2020 Group Sweden Poland 3:2 Polish
23.06.2021 Euro 2020 Group Sweden Poland 3:2 English
23.06.2021 Euro 2020 Group Slovakia Spain 0:5 Polish
23.06.2021 Euro 2020 Group Slovakia Spain 0:5 English
23.06.2021 Euro 2020 Group Portugal France 2:2 Polish
23.06.2021 Euro 2020 Group Portugal France 2:2 English
23.06.2021 Euro 2020 Group Germany Hungary 2:2 Polish
23.06.2021 Euro 2020 Group Germany Hungary 2:2 English
26.06.2021 Euro 2020 1/8 Wales Denmark 0:4 Polish
26.06.2021 Euro 2020 1/8 Wales Denmark 0:4 English
26.06.2021 Euro 2020 1/8 Italy Austria 2:1 a.e.t. Polish
26.06.2021 Euro 2020 1/8 Italy Austria 2:1 a.e.t. English
26.06.2021 Euro 2020 1/8 Italy Austria 2:1 a.e.t. Italian
27.06.2021 Euro 2020 1/8 Netherlands Czech Republic 0:2 Polish
27.06.2021 Euro 2020 1/8 Netherlands Czech Republic 0:2 English
27.06.2021 Euro 2020 1/8 Belgium Portugal 1:0 Polish
27.06.2021 Euro 2020 1/8 Belgium Portugal 1:0 English
28.06.2021 Euro 2020 1/8 Croatia Spain 3:5 a.e.t. Polish
28.06.2021 Euro 2020 1/8 Croatia Spain 3:5 a.e.t. English
28.06.2021 Euro 2020 1/8 France Switzerland 3:3 p.k. 4:5 Polish
28.06.2021 Euro 2020 1/8 France Switzerland 3:3 p.k. 4:5 English
29.06.2021 Euro 2020 1/8 England Germany 2:0 Polish
29.06.2021 Euro 2020 1/8 England Germany 2:0 English
29.06.2021 Euro 2020 1/8 Sweden Ukraine 1:2 a.e.t. Polish
29.06.2021 Euro 2020 1/8 Sweden Ukraine 1:2 a.e.t. English
02.07.2021 Euro 2020 1/4 Switzerland Spain 1:1 p.k. 1:3 Polish
02.07.2021 Euro 2020 1/4 Switzerland Spain 1:1 p.k. 1:3 English
02.07.2021 Euro 2020 1/4 Belgium Italy 1:2 Polish
02.07.2021 Euro 2020 1/4 Belgium Italy 1:2 English
02.07.2021 Euro 2020 1/4 Belgium Italy 1:2 Italian
03.07.2021 Euro 2020 1/4 Czech Republic Denmark 1:2 Polish
03.07.2021 Euro 2020 1/4 Czech Republic Denmark 1:2 English
03.07.2021 Euro 2020 1/4 Ukraine England 0:4 Polish
03.07.2021 Euro 2020 1/4 Ukraine England 0:4 English
03.07.2021 Euro 2020 1/4 Ukraine England 0:4 Italian
06.07.2021 Euro 2020 1/2 Italy Spain 1:1 p.k. 4:2 Polish
06.07.2021 Euro 2020 1/2 Italy Spain 1:1 p.k. 4:2 English
06.07.2021 Euro 2020 1/2 Italy Spain 1:1 p.k. 4:2 Italian
07.07.2021 Euro 2020 1/2 England Denmark 2:1 a.e.t. Polish
07.07.2021 Euro 2020 1/2 England Denmark 2:1 a.e.t. English
11.07.2021 Euro 2020 Final Italy England 1:1 p.k. 3:2 Polish
11.07.2021 Euro 2020 Final Italy England 1:1 p.k. 3:2 English
11.07.2021 Euro 2020 Final Italy England 1:1 p.k. 3:2 English
11.07.2021 Euro 2020 Final Italy England 1:1 p.k. 3:2 Spanish
11.07.2021 Euro 2020 Final Italy England 1:1 p.k. 3:2 Italian